Najdi fakulteto, študijski program, kraj, poklic

Npr: Fakulteta Celje, medijski komunikolog, ekonomist Maribor...

Naravoslovnotehniška fakulteta
Naziv:Naravoslovnotehniška fakulteta
Univerza:Univerza v Ljubljani
Naslov:Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
Telefon:01 / 470-45-00
E-pošta:info@ntf.uni-lj.si
Splet:www.ntf.uni-lj.si

Metalurške tehnologije - Dodiplomski študij

Strokovni naziv
Diplomirani inženir metalurgije / diplomirana inženirka metalurgije
Število vpisnih mest
Redni:50
Izredni:30
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Metalurške tehnologije se lahko vpiše, kdor je opravil:
  • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
  • poklicno maturo ali
  • splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60 % točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).
Opis programa
Visokošolski strokovni študij Metalurške tehnologije je bil uveden z namenom usposabljati v nekoliko skrajšanem programu (šest semestrov). Inženirji bodo obvladovali posamezna ožja področja metalurške stroke, kot so: preoblikovanje kovin, livarstvo in procesna metalurgija. Po petih semestrih predavanj sledi semestra praktičnega dela, kjer se študent pod vodstvom mentorja seznani z neposrednimi praktičnimi znanji in izdela tudi seminarsko nalogo. V industrijskih deželah postaja tak študij vedno bolj zanimiv in ga vpisujejo mladi, ki imajo nagnjenje k praktičnemu in proizvodnemu delu.
Konkurenčne prednosti
Šolnina
Primerjaj program z drugimi študijskimi programi.

Prijava za fakultete

Kontakt   O portalu   Oglaševanje
Informacije o ženskih čevljih najdete tukaj. Spletno stran izdelalo podjetje Tovarna idej.
© 2011, Studij.si - Vse pravice pridržane! - Obstaja možnost netočnih informacij. Za ažurnost podatkov so pristojne fakultete, ki imajo na portalu oblikovan svoj profil.
visit tracker on tumblr