Najdi fakulteto, študijski program, kraj, poklic

Npr: Fakulteta Celje, medijski komunikolog, ekonomist Maribor...

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
Naziv:Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
Univerza:Univerza na Primorskem
Naslov:Cankarjeva 5, 6000 Koper
Telefon:05 / 663-12-60 (centrala)
E-pošta:referat@pef.upr.si
Splet:www.pef.upr.si

Predšolska vzgoja - Dodiplomski študij

Strokovni naziv
Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)/diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Število vpisnih mest
Redni:60 Koper
Izredni:60 Koper / 60 Ptuj / 60 Ljutomer
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše, kdor je opravil:
  • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
  • poklicno maturo ali
  • splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (70 % točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 % točk).
Opis programa
Študij po programu Predšolske vzgoje je vsebinsko bogat in izvedbeno raznolik. Študent si širi in poglablja znanja na področjih družboslovja, jezika, umetnosti, gibanja in naravoslovja. Svoja interesna področja lahko še naprej razvija v okviru izbirnih predmetov. Pridobljena teoretična znanja preverja in praktično preizkuša na vajah in v neposredni praksi v vrtcu in prvem razredu devetletke. Omogočena mu je tudi mednarodna izmenjava študentov in sodelovanje v različnih projektih.
Fakulteta organizira redni in izredni študij. Redni študij se izvaja na sedeţu fakultete v Kopru. Izredni študij bo organiziran na sedeţu fakultete v Kopru in na tisti dislocirani enoti, kjer se bo vpisalo najmanj 30 kandidatov.
Dislocirani enoti:
  • Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj;
  • Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice
Konkurenčne prednosti
Šolnina
Primerjaj program z drugimi študijskimi programi.

Prijava za fakultete

Kontakt   O portalu   Oglaševanje
Informacije o ženskih čevljih najdete tukaj. Spletno stran izdelalo podjetje Tovarna idej.
© 2011, Studij.si - Vse pravice pridržane! - Obstaja možnost netočnih informacij. Za ažurnost podatkov so pristojne fakultete, ki imajo na portalu oblikovan svoj profil.
visit tracker on tumblr