Kako pritegniti mlade v gradbeništvo?

Na sejmu Megra v Gornji Radgoni je bil danes dan gradbenih šol. Ob tej priložnosti je bila v organizaciji Območne službe Zavoda za zaposlovanje Murska Sobota okrogla miza z naslovom »Kako se odločam za poklic?« Da so izbrali to temo, ni naključje, saj so poklici s področja gradbeništva še vedno deficitarni poklici.

Na okrogli mizi so sodelovali, poleg organizatorjev, predstavniki družb SGP Pomgrad in Varis, Območne obrtno–podjetniške zbornice Murska Sobota in svetovalne službe osnovne šole Stročja vas, o deficitarnih poklicih pa so razpravljali tudi starši ter dva osnovnošolca. Po besedah direktorice Območne službe Cvetke Sreš, je bilo lani 1800 potreb po poklicih v gradbeništvu. Na Zavodu se trudijo na različne načine predstavljati deficitarne poklice, dobro sodelujejo tako s šolami kakor z delodajalci. Sogovorniki so se strinjali, da so poklici v gradbeništvu iskani in perspektivni. Da se vse manj mladih odloča zanje, je zaznati že nekaj let, kar kaže tudi število vpisanih dijakov v posamezne programe na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti. Predstavnika SGP Pomgrada in Varisa, Danica Dvanajšček in Matej Furlan, sta poudarila, da sta družbi odprti za mlade, da skrbijo za bodoče kadre in da razpisujejo tudi štipendije, a pretiranega zanimanja ni. Po besedah predsednika Obrtno – podjetniške zbornice Vlada Mandiča zbornica dobro sodeluje z delodajalci, pomaga pri usposabljanju in iskanju kadrov, a največjo vlogo pri tem imajo šole. In seveda država, ki po njegovih besedah zgrešeno financira posamezne programe; kot je znano, šole dobijo denar glede na število dijakov. In če za nek program ni dovolj vpisanih, ga ukinejo.

Mandič tudi predlaga, da bi morda zamenjali nazive programov in poklicev z za mlade privlačnejšimi imeni. Sogovorniki, so se strinjali tudi, da imajo pri motiviranju otrok pomembno vlogo starši, prav tako svetovalne službe po šolah. Oče Herman Bogdan je po številnih pogovorih sina navdušil za izobraževanje v gradbeništvu. Mateja Leskovar z osnovne šole Stročja vas pravi, da je zelo pomembno, na kakšen način delodajalci osnovnošolcem predstavijo določen poklic. In najpomembneje je, da mladi vidijo, kako poteka neko delo kar v proizvodnem procesu samem; ali v delavnicah ali v podjetjih ali neposredno za stroji. Osnovnošolca Andrej Bratuša iz Gornje Radgone in Rok Belcl iz Strošje vasi sta se navdušila za poklica mizar oziroma avtoklepar ravno zato, ker sta spremljala delo pris tricu oziroma prijatelju. Seveda pa se sogovorniki niso mogli ogniti plačilu; za mlade je namreč poleg ustvarjalnosti pomemben tudi ali predvsem zaslužek.