Usoda in usodnost novega zakona o zdravstveni dejavnosti

Zakaj usodnost? Slovenija je pred odločitvijo ali bomo uveljavili, mešane tipe zavodov (Tajnikarjeve model t.i. modernizacije), “hibridne mešance”, ki peljejo v privatizacijo in komecializacijo javnih zavodov ali bomo sledili drugačnim konceptom sobivanja med javnim in zasebnim. Ob vladnem “uspehu” na tem področju, se bo namreč zadeva prenesla tudi na druge zavode (npr. RTV) in drugam.

Pri presoji delovnih gradiv za pripravo nove zdravstvene zakonodaje opažamo, da osnutki zakonov ne odražajo izhodišč zapisanih v AVP SD in opredelitev v Koalicijskem sporazumu.

Krščanski socialisti Slovenije (KSS) smo sodelovali pri nastajanju Alternativnega vladnega programa SD za Državnozborske volitve 2008.

Poleg socialne politike smo posebno pozornost namenili področju zdravstvenega sistema, saj se bo ravno tu najprej odrazila razlika v konceptih, drugačnih od desno sredinske programske platforme.

Zdravstvo je tudi torišče občutljivega križanja med zasebnim in javnim interesom. Po uspešnem volilnem rezultatu smo malce z zaskrbljenostjo pričakovali Koalicijski sporazum strank vladne koalicije, saj zmagovite stranke ne izhajajo iz povsem enotnih vrednostnih izhodišč in je bilo na področju zdravstva pričakovati določene konceptualne razlike. Pa je kljub temu prišlo do jasnih, skupnih izhodišč:

“Javno izvajanje zdravstvene dejavnosti bomo ločili od zasebne zdravstvene dejavnosti ter zakonsko preprečili prekrivanje in mešanje javnega in zasebnega izvajanja zdravstvenih storitev.”

Žal pa je tudi znotraj socialdemokratskega prostora prihajalo do razlik pri tolmačenju kako na izvedbeni ravni to doseči, oziroma, si stanje lahko razlagamo tudi tako, da je prišlo do odstopanja od sprejetih izhodišč.

Ob tem dodajamo pripombe predsednika KSS (člana poslanske skupine SD), ki se je udeleževal sestankov parlamentarne skupine SD za zdravstvo in z usklajevanjem in vodenjem skupine ni zadovoljen. V prvi vrsti zato, ker o ključnih poglavjih, ki se nanašajo na »koncesije in koncesionarji«.